Đã đóng

Hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £26 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£18 - £36 GBP / hour
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

MVC Frontend

Bootstrap

Google Inbox inspired UI

Calling onto backend REST API

OAUTH 2.0

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online