Hire a Web Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £18 - £36 GBP / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 82

Mô Tả Dự Án

MVC Frontend

Bootstrap

Google Inbox inspired UI

Calling onto backend REST API

OAUTH 2.0

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online