Hire a Web Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách min $750000 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

World Wide Sales and Communications Plattform, for Emerging Industry in Expanding New Markets

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online