Đã đóng

Hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $823972 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $750000 MXN
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

World Wide Sales and Communications Plattform, for Emerging Industry in Expanding New Markets

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online