Đã đóng

Hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €216 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I need an e-commerce website to be developed. More details as per request.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online