Đã đóng

Install Opencart Glorious Jewelry Template

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hi, Im using opencart v2.0.2.0 so I want you to install a glorious jewelry template in working condition and I can change the banner easily. If you have an experience on opencart with theme installing then only bid. Please dont bid if you dont have experience.

Thank You.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online