Đã đóng

Looking for 11 html templates

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $172 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I am looking for someone who can design and make 2 newsletter templates using html. Please provide previous examples of your work. The emails will be sent out using sendgrid. Examples of what we are looking for will be provided. The templates are for an education/tutoring website. In total the payout will range between $50-$100, depending on the quality of the work. Also, I need you to do one test template to ensure that what your style and quality is up to par with what I am looking for. For that first template I will pay a few dollars then asses whether or not I want the other 11. Please include the word elephant in your response to verify that you have red the post completely.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online