Đã đóng

Lux transport

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $8290 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 SGD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need a responsive mobile and website. I would like it designed and built.

With vendor and partner login.

Vendors:

- history

- post job

- view job taken and complete

- credit and balance

Partner:

- see job offer and bidding

- history

- ratings

- credit and balance

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online