Đã đóng

Magento 2.1.0 zipcode validity functionality

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹16081 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hi,

We have Magento 2.1.0 website. We would like to make following implementation.

1. Show popup and validate zip code when press “ADD TO CART” button

2. If the zip code matched with our database, proceed shopping

3. Otherwise show message, Oops! Now we are not delivering in your area.

Our website name www.indbazaar.in. For functionality reference, Please visit. [url removed, login to view] and try to add a product. Please find attachment for detail.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online