Đã hoàn thành

Make circle images flip/rotate like a coin. Show different image on every new flip and rotate

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rsrodhia với giá $80 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

So currently our logo(a circle image) is set to flip like a coin to show another side of the logo (a different circle image) and then it flips back.

Instead of this we would like to show a different "circle-img" everytime it flips and then rotate. We wana show 15 different images.

Each image will be "clickable" and link to a certain spot. We also want it to "pause rotating" when a user is hovered over it.

If possible but not requered we would like the user to be able to flip back and forth like a "slider" on mobile/mouse dragging.

My budget for this project is 80$. My time frame is 5 hours or less. If you are not 100% sure you can deliver in 5 hours or less DO NOT APPLY.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online