Đã đóng

Make improvements to my Wordpress site

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $167 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I am developing a site in Wordpress with a plugin called Ultimate member with its core extensions installed.

Unfortunately I'm not experiences enough to figure out how to make all the relevant information visible when viewing the user profiles on the site. And when a user want to edit their profile, they also need to be able to edit all of the fields that I have set up in the registration forms.

I have a lot more work on the site, so i hope to find a reliable and skilled Wordpress wizard to do several tasks for me along the way.

Regards

Tom

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online