Đang Thực Hiện

Make a software for my project

I want a developer to make a software for my project. Please inbox me for more information.

Kỹ năng: ASP.NET, CSS, HTML, Javascript, jQuery / Prototype

Xem thêm: software make project, make project software, make inbox net, project software iphone, write conclusion project software, project software engineers, close project software development, online project software accounting, poster project software, roof project software, restaurant project software

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Leeds, United Kingdom

Mã Dự Án: #14399890

Đã trao cho:

fightershrief

fixed and waiting for test,thanks for choosing me for this project. please if there is anything else i can do let me know.

$20 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0