Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã nhận được 119 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1260 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

I need a responsive website. I would like it designed and built. A phone and desktop App to create a multi user address finding solution for courier deliveries to 'HARD TO FIND ' locations. Links to connect web based retailers,suppliers and customers enabling all parties to add information regarding delivery instructions including pictures and contact details that normal address details do not include.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online