Đã đóng

Mobile development -- 2

Dự án này đã được trao cho aarvtech với giá $206 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need a responsive website. I already have a design for it, I just need it to be built. Server/ApI/Database only and server/api/database/android/ios need quote for both

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online