Mobile website (Mobile Only)

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách R100 - R210 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I need a mobile site. I would like it designed and built. I'm gentle humble kind loving

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online