Need my three online stores on shopify sitespeed improved job to be started straight away

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 60

Mô Tả Dự Án

Need results and I need someone that knows shopify and will work hard.

Will only pay for results.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online