Đã hoàn thành

Online radio station site for facebook live and audio streaming

Dự án này đã kết thúc thành công bởi akrontechnohub với giá $150 USD trong 16 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
16 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

- embedded video player for facebook live streaming (connected to our facebook page)

- Backend editable weekly show schedule

- embedded Instagram photo album, redirect to individual Instagram's picture when clicked

- embedded audio player for airtime pro

([url removed, login to view])

- one page responsive design

- build in chat box

- social media icons

- email contact box

- website layout will be provided

reference:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online