Còn mở

PSD to responsive HTML

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $205 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
215
Mô tả dự án

I need a expert at converting PSD to responsive html pages for a magento 2 market place project

see attached home page design

1. Home page

2. category listing page

3. product page

4. checkout page

5. my account section

6. cart page

these are the main pages in default Magento i wll require to be converted

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online