Đã hoàn thành

2 Pages in cake php and google analytics

Dự án này đã kết thúc thành công bởi player4zone với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Create 3 Pages for my project.

Startpage with a atble (2 columns on top, one at the bottom -> see [url removed, login to view])

Imprint-Page

Insert my Google Analytics code Show me how i can do changes . IMPORTANT: I have got an existing project, i need someone who is honest and trustful to do this 2 pages in short time. It wouldnt take long time, but it is important for me, that it is shown to me how i can do changes for myself. I will provide all texts.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online