2 Pages in cake php and google analytics

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

Create 3 Pages for my project.

Startpage with a atble (2 columns on top, one at the bottom -> see [url removed, login to view])

Imprint-Page

Insert my Google Analytics code Show me how i can do changes . IMPORTANT: I have got an existing project, i need someone who is honest and trustful to do this 2 pages in short time. It wouldnt take long time, but it is important for me, that it is shown to me how i can do changes for myself. I will provide all texts.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online