Đã hoàn thành

Rebuild 4 Calculators and put on Subdomain

Dự án này đã kết thúc thành công bởi zbsol với giá $555 AUD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

We are looking to build 4 calculators. We want them to look exactly as they do here:

Home Loan Calculator: [url removed, login to view]

Loan Comparison Calculator: [url removed, login to view]

Borrowing Power Calculator: [url removed, login to view]

Budget Planner Calculator: [url removed, login to view]

We would need it to be rebranded with our logo and put into a subdomain.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online