Đã đóng

Responsive Website (Mobile and Desktop)

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹117873 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need a responsive website. I would like it designed and built. Sir this is fast time in my whole life as because I never use on my mobile .I am not able to understand the picture of project in details .pl give me a example so that I can understand what but what .pl give me a example & with that I will understand ................GKS

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online