Đã đóng

Responsive website and app design

Dự án này đã nhận được 138 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $839 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
138
Mô tả dự án

I need a responsive website. I would like it designed and built.

Design responsive website and online app that will allow customers to upload and post pics of items to sell online. The app should include chat capabilities and payment methods for customers to pay low price for posting items. The app and website will consist of multiple categories to group items for sale.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online