Rotatable room with windows in [url removed, login to view] -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $14 - $30 NZD

Mô Tả Dự Án

Must be made with [url removed, login to view] ([url removed, login to view])

See image attached.

I would like a room with two windows (just blue squares is good) and some labels (A, B, C)

It all needs to rotate when I click and drag the mouse, so I can look at it from different angles

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online