Còn mở

Set up Google Analytics Correctly for Prestashop

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $4395 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

We have an online store built in Prestashop but the google analytics is not completely set up properly.

We need someone who is proficient in PHP & OOP and experienced in setting up google analytics so we can get accurate data for our online store.

A few issues we have is the 5-step- order page in prestashop where the url parameter is not consistent with each step. We want to track each step for the customers.

We also need to track where carts are being dropped and track the conversion at the purchase completion page. We are using paypal as payment gateway but customers are sent to paypal site for payment, then sent back to us after payment is complete.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online