Đã hoàn thành

Transfer my data from one to another server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tlchung với giá €24 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I just changed provider and need to transfer my data from old to new server. Need someone who can do this in a day. I had 2 pages in wordpress (avada theme and woocommerce store).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online