Còn mở

Web development

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $21 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 USD / hour
Tổng đặt giá
114
Mô tả dự án

Users can create accounts in our website. There are some API related tasks here, especially payment API. And you have to create complete customer support function.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online