Đã hoàn thành

Website Design & SEO for my website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi HireRank05 với giá $40 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We need a Customization for my new website in WordPress and SEO On page also.

Rest details share in chat box.

My budget : 30-50 USD

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online