Website seluler (Hanya untuk Seluler)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách Rp300000 - Rp2500000 IDR

Mô Tả Dự Án

Website seluler (Hanya untuk Seluler) Saya sudah memiliki desainnya Saya sudah punya desain interface dari websitenya, saya membutuhkan programmer yg sudah punya pengalaman.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online