Đã đóng

Website seluler (Hanya untuk Seluler)

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là Rp300000 - Rp2500000 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp300000 - Rp2500000 IDR
Mô tả dự án

Website seluler (Hanya untuk Seluler) Saya sudah memiliki desainnya Saya sudah punya desain interface dari websitenya, saya membutuhkan programmer yg sudah punya pengalaman.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online