Đã đóng

Website with Angular JS

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9208 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. I have a web application where front end is in Angular Js and backend is in Node Js. Looking for an experienced resource in Angular JS who can take up the existing code and work on rest api and also convert the Designs into web pages.

1). Looking for a long term resource who has experience in web applications especially in Angular JS.

2). One who can work around 5 hours per day.

3). Pay scale will be around 5000 Rupees per month.

4). Every day task updates has to be shared.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online