Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R19676 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R10500 - R21000 ZAR
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

We have an ERP system which uses SQL, I require someone to make an access controlled locally hosted website or installed program so that the users of this new software are able to update master records in the system (i.e. not transnational records / tables). Master records include bulk update inventory fields, customer fields and supplier fields. Should someone make any changes their must be a log file to be able to audit the changes. If you are interested in this development I will require you to sign a Non-Disclosure agreement afterwhich I will send you copy of the SQL database. After completion of your development we will test in a test environment before deployment.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online