Write some Software

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $14 - $30 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

Hi there everyone, I need a quick job done, I'm willing to pay $20 NZD for the project, It's very easy; I have a template and I need the navbar section to be placed at the top of the page and to be fixed, It must still be able to resize as it currently does, Very simple project.

Talk more in chat if needed, Thanks!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online