Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sonucodexzone với giá $24 NZD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hi there everyone, I need a quick job done, I'm willing to pay $20 NZD for the project, It's very easy; I have a template and I need the navbar section to be placed at the top of the page and to be fixed, It must still be able to resize as it currently does, Very simple project.

Talk more in chat if needed, Thanks!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online