Đã Đóng

Addon Pet cho Xenforo 2

1. Hệ thống pet: bao gồm level , chỉ số sức mạnh , vv..v

2. Hệ thống item: có thể trang bị cho pet

3. Hệ thống shop pet: có thể mua pet và item

4. Hệ thống quay ngẫu nhiện pet

Kĩ năng: HTML, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26666463

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã đáp ứng các yêu cầu của dự án Rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và tôi sẵn sàng xếp hạng Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
4.0