Đã hoàn thành

change font and buttons styles and side menu styles of website required files will be provided not ftp

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Deelip15 với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

change font and buttons styles and side menu styles of website required files will be provided not ftp

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online