crawl dữ liệu web từ 1 danh sách tên công ty cho trước

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi có những trang web ghi tên công ty nhưng thiếu phần website, email, số điện thoại công ty. Nếu phải nhập và tìm kiếm từng tên công ty thì sẽ rất là lâu, sử dụng AI cũng không mang đến độ chính xác cao

HTML Thiết kế trang web PHP

ID dự án: #37229278

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình$176 cho công việc này

uxdev

[✔] WEB EXPERT: You have received a 30% discount ($43) on Project 'crawl dữ liệu web từ 1 danh sách tên công ty cho trước'. (Recently finished a comparable work) - As a result, you should expect better outcomes in a sh Thêm

$102.2 USD trong 3 ngày
(73 Nhận xét)
7.0
c0909h1179

Hi there, I am the best here! Please check out my profile and see what others have to say about the work I've done related to the skills you're looking for. Hope to work together soon. Thanks!

$140 USD trong 7 ngày
(34 Nhận xét)
6.4
serazummunirz

Hi There, . I'm available to help with this project and I have experience with web-scraping to help efficiently collect the necessary information. I'm looking forward to hearing from you. I am interested in your pro Thêm

$200 USD trong 1 ngày
(54 Nhận xét)
5.8
alirm511

I'm Muhammad, a highly skilled senior developer with extensive experience in building robust and scalable software applications using various programming languages and technologies. From web applications to mobile apps Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
mugosamuel584

I understand you're looking for someone to craw Dữ Liệu Web from 1 Danh Sách Tùy Chọn Thống Kê của Công Ty, and I believe I am the perfect fit for this project. With over 5 years of experience in software engineering, Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
farhatwajahat96

Hey there, I see that you need crawl web data from a given list of company names, and I am a perfect fit for this job, so let's discuss this in detail via chat. I am a Full-Stack Web Developer & Graphic Designer with Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhanit0904

Từ danh sách công ty bạn muốn lấy email và sdt của họ ??? Tôi có thể làm được điều này.................................................................

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vuongdev139

Xin chào, mình là lập trình viên web, có kinh nghiệm làm web, crawl dữ liệu web. Tự động hóa một số tác vụ lặp đi lặp lại trong công việc, nghiệp vụ. Xin vui lòng trao đổi thêm với mình về công việc mà bạn cần xử lý. X Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0