Đã hoàn thành

create pdf document

Dự án này đã kết thúc thành công bởi World515 với giá $111 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I am looking for someone to create a nice looking, professional, downloadable pdf document. We have the copy and photos and just need them put together. I have downloaded several files as an example of what we are wanting to create.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online