Đang Thực Hiện

Tôi muốn DDOS website.

4 freelancer chào giá trung bình$252 cho công việc này

kkirandeep582

hello , AS i checked the scope of job you required on DDOS website Design/Developments. And after i checked i have all this skills which required for your project like: HTML,js, [login to view URL], word press,PHP,magneto,error re Thêm

$160 USD trong 3 ngày
(66 Nhận xét)
5.9
PKonstiantyn

Hello! Thanks for your job posting "create sites as [login to view URL] & [login to view URL]" I've read the requirements of your project and I can design and build a website as per your expectations. I have Thêm

$500 USD trong 12 ngày
(16 Nhận xét)
4.9
(5 Nhận xét)
4.8
webexpert313

Xin chào, thưa ngài. Tôi là nhà thiết kế trang web chuyên nghiệp chỉ dành cho nhà phát triển CNTT, Darya. Tôi là một nhà phát triển có kinh nghiệm tuyệt vời về CSS / HTML, Javascript / JQuery và Java / phython hơn 8 nă Thêm

$99 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.8