Html, css và bootstrap website

Đã Hủy Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần html và css trang chủ và trang detail của website giống như sau:

- Trang chủ giống như trang này: [login to view URL]

- Trang detail giống như trang này: [login to view URL]

Tôi chỉ cần css, html, js, bootrap hình ảnh sample

Code css, html, js rõ ràng dễ đọc, chuyên nghiệp

Bootstrap CSS HTML

ID dự án: #11961601

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

Được trao cho:

akram2016

Greetings !!! I am Akram Hossain and having an expertise with developing web based applications. I have previous 5 years of experience in various fields in the web based. For building your web based business website Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8

8 freelancer chào giá trung bình$45 cho công việc này

imran009cse

Good Day Sir, Thank you so much for giving me an opportunity to apply this wonderful job opportunity. I read your whole job requirements very carefully and understand what you actually wanted for your project. In you Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(81 Nhận xét)
5.8