Đã Đóng

[login to view URL]

Homeland SG tuyển 20 nhân viên kinh doanh bất động sản. Bán dự án căn hộ , đất nền thành phố HCM. Website thông tin : [login to view URL]

Kĩ năng: HTML, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, PHP, CSS

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #24801247

4 freelancer chào giá trung bình$189 cho công việc này

maysaxena

Hi there , COMPLETE YOUR WORK WITH IN TIME LINE AND QUALITY WORK. HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Thêm

$150 USD trong 5 ngày
(523 Nhận xét)
8.2
Deepwebexpert

Kính gửi quý khách hàng Tôi đã kiểm tra [login to view URL] của bạn. nó là trang web tham khảo của bạn hay trang web của bạn? bạn có thể vui lòng chia sẻ thêm thông tin về dự án? Tôi đã làm việc như một nhà phát Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(212 Nhận xét)
7.3
Oakbells

Hello, I have read out your requirements that you need a new website. We are a Team of 6+ years experience 65 Dedicated Professional developers who are very good at designing and Building [login to view URL] have worked on Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
1.3
rajveer70052

Hey there ,I am an experienced freelancer and i have a lot of experience regarding this field. I can do whatever you have described. Please contact me for for more information and sample Relevant Skills and Experience Thêm

$156 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0