Đã đóng

iOS app and website for restaurants

Dự án này đã nhận được 107 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3101 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

Hi,

I'm looking for someone to build two things:

1. An iOS product. This product is a template for restaurant apps. So if any restaurant is interested in an app, I would modify this template based on the customer's requirements and give it to him. The template should be very easy to modify. I.e. Change logos, themes, menu items, prices, payment method, and delivery methods.

2. A website to represent this product and how it works.

I have an example for the product that I'm looking to clone. This is a long term project and will require continuous improvements.

Thanks,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online