Đã Đóng

Java Spring boot Developer - Repost

Technical Skills: Java,J2EE,Spring boot, Hibernate , HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL

Required Skills:

1. Hands on experience in working with Java/C++

2. Experience with web technologies such as HTML, CSS, Javascript, and JQuery.

3. Expertise with the following J2EE technologies (JSP, Servlets, JPA, EJB, SOAP/REST Web services)

4. Experience working with SQL and relational databases (e.g., PostgreSQL, Oracle, or MySQL).

5. Experience working with Java frameworks such as Hibernate, Struts, and Spring Boot, Wildfly

6. Experience working with application servers such as JBoss or Apache Tomcat.

7. Experience working with the Eclipse IDE, and with SVN/CVS.

8. Strong in spring web services.

9. Experience with working in Agile Environment and handling tools and Methodology.

Kĩ năng: HTML, Java, JSP, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: java spring boot rest mysql javascript typescript, java spring boot rest, java spring boot, uk java spring developer, java spring developer, java spring developer for long time, java spring boot application that exposes restful api, java developer levels technical lead, java spring mvc developer resumes, java spring csv upload sample, java spring csv file upload, java spring programmer freelance, java spring office automation, java spring web crawler, java spring hibernate xml xslt

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) navi Mumbai, India

ID dự án: #16306330

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹497000 cho công việc này

panjvirsingh

Hired by the Employer

₹497000 INR trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
3.8