Đã Đóng

Mobile development

6 freelancer chào giá trung bình$177 cho công việc này

priyamanswee

Hello, I am Magento, PHP, Wordpress and Woocommerce developer with experience in designing and development. I works with fully customize theme in wordpress and for woocommerce Shopping sites. I gives quality of work Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(37 Nhận xét)
5.6
$244 USD trong 10 ngày
(53 Nhận xét)
6.0
saadiilancer

A proposal has not yet been provided

$100 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
1.6
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
masterbk

- Có nhiều kinh nghiệm phân tích, thiết kế và lập trình web tương thích mobile và desktop - Nếu hợp tác, đây sẽ là dự án đầu tiên của tôi trên freelancer. Vì thế website hoàn thiện sẽ đảm bảo đáp ứng tốt nhất mọi yêu Thêm

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bluetech20

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We have gone through the details you have provided. We are Real Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0