Änderung von Texten von Word als HTML

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

Wir suchen einen Designer welcher uns unsere Texte von Word in unsere HTML Vorlage anpassen kann.

Es handelt sich um insgesamt 50 Texte.

Wir senden diese einzeln per Word zu uns diese muss uns dann als HTML Vorlage zugesendet werden.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online