Đóng

Änderung von Texten von Word als HTML

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €56 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Wir suchen einen Designer welcher uns unsere Texte von Word in unsere HTML Vorlage anpassen kann.

Es handelt sich um insgesamt 50 Texte.

Wir senden diese einzeln per Word zu uns diese muss uns dann als HTML Vorlage zugesendet werden.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online