I need a classified portal like [url removed, login to view]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹37500 - ₹75000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 34

Mô Tả Dự Án

Hi,

I need a site like just dial, for "ad posting" ,

There should be many types of catogary like, doctor, travel,hotel, grocery, shopping, car renter, loan, repair , flowers, job, personal care, b2b, automobile, event, dance music, education, home decor, house keeping, industrial, party, pest control and many more catogary for add posting and searching.

There is should be an option for free business listing, and after listing there should be many types of paid listing, and according to paid service listing should be show on the search page.

There should be a franchise option.

Admin panel for all controls

Sub-admin also required.

See once just dial

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online