Đã đóng

I need a classified portal like [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹71238 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hi,

I need a site like just dial, for "ad posting" ,

There should be many types of catogary like, doctor, travel,hotel, grocery, shopping, car renter, loan, repair , flowers, job, personal care, b2b, automobile, event, dance music, education, home decor, house keeping, industrial, party, pest control and many more catogary for add posting and searching.

There is should be an option for free business listing, and after listing there should be many types of paid listing, and according to paid service listing should be show on the search page.

There should be a franchise option.

Admin panel for all controls

Sub-admin also required.

See once just dial

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online