I need help with a small fix on a website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $14 - $30 NZD
 • Tổng Lượt Chào Giá 39

Mô Tả Dự Án

I need a quick fix for a website, The logo doesn't want to show on the navbar yet I can't think of why, Paying $5 for 1 minute of help.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online