Cần lập trình viên partime java web, làm việc theo task

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện chúng tôi cần nhiều cộng tác viên lập trình viên java web, biết hoặc đã làm qua một trong các framework spring mvc, struts, spring boot, grails/groovy.

Sử dụng một trong các database sau: mysql, sql server, oracle, postgres.

Biết html, css, jquery

Nếu bạn có những kỹ năng trên vui lòng liên để trao đổi thêm chi tiết

CSS HTML Java MVC MySQL

ID dự án: #9699111

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$33 cho công việc này

ledinhlong2202

I was a senior developer for spiraledge in hcm. Currently, i have some family issue and can only work part-time so i quitted my job. If have good experience in spring mvc 3.1, hibernate, spring security, mysql...

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0