Đã Đóng

Plugin For Blogspot

Hi, i want someone to create a Commentluv plugin/html code for Blogspot. I want it easy to apply and can fit in any blog template.

Kỹ năng: Blog, HTML, Plugin

Xem thêm: create logo html code

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Muar, Malaysia

Mã Dự Án: #14860979

3 freelancer đang chào giá trung bình RM1467 cho công việc này

RM513 MYR trong 3 ngày
(51 Đánh Giá)
7.1
revival786

Sample Work: https://drive.google.com/file/d/0B82ajtUD1_pjQUF5Q2E4X2U0RDQ/view?usp=sharing Relevant Skills and Experience Hi, I am a professional writer. I am highly interested in your project. Please PM to discu Thêm

RM3333 MYR trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
4.6
RM555 MYR trong 3 ngày
(35 Đánh Giá)
4.6