Đã hoàn thành

Project for Ba Ngan L.

Hi, I would like to add an up/down arrow next to the table's columns titles.

I would like to have a 15px space between the title and the arrow and I would like the arrow to be on the right hand side of the Title.

Please make the arrow no bigger the the title lowercase's height.

Table > [url removed, login to view]

Thanks,

Kĩ năng: CSS, HTML, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Montreal, Canada

ID dự án: #16111280

Được trao cho:

BaNgan

Hired by the Employer

$60 CAD trong 1 ngày
(233 Đánh Giá)
7.0