Đã hoàn thành

Project for Yatin N.

Diseños para pantallas y páginas en forma estática para aplicaciones de sitios web, Admin, Android e ios.

Kỹ năng: App Developer, HTML, iPhone, Mobile App Development, Phát triển phần mềm

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tunja, Colombia

Mã Dự Án: #15648934

Đã trao cho:

king18yat

Contratado por el empleador

$750 USD trong 30 ngày
(30 Đánh Giá)
6.2