Đã Đóng

React Developer Urgent

I need a react developer for work only front-end, basically, a one-page template, pls apply if u can start now, need to finish within a few hrs.

Kĩ năng: HTML, JavaScript, CSS, Thiết kế trang web, React.js

Về khách hàng:
( 65 nhận xét ) DHAKA, Bangladesh

ID dự án: #33995799