Đã hoàn thành

Slides

Được trao cho:

€23 EUR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.1

7 freelancer đang chào giá trung bình €25 cho công việc này

€26 EUR trong 0 ngày
(113 Nhận xét)
5.5
€10 EUR trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
3.8
€29 EUR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
3.1
€30 EUR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
€34 EUR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.2
€23 EUR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0