Cần 1 bạn thiết kết các màn hình bằng bootstrap 3 hoặc bootstrap 4, HTML, CSS, (Javascript nếu có). Chi tiết add skype: [login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần 1 bạn thiết kết các màn hình bằng bootstrap 3 hoặc bootstrap 4, HTML, CSS, (Javascript nếu có).

Mockup đã có sẵn.

Giao diện tương tự win form (giờ cần chuyển sang web form).

Làm theo project (tự thỏa thuận giá).

Thời gian & địa điểm làm việc: làm ở đâu cũng được.

Yêu cầu có kinh nghiệm trong thiết kế template HTML-CSS

(Làm nhiệt tình sẽ có cơ hội gắn bó làm việc với nhiều project khác)

Chi tiết add[removed by freelancer.com admin]

Bootstrap CSS HTML JavaScript PSD to HTML

ID dự án: #18353566

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$240 cho công việc này

DuongKieu

i'm a front-end developer. i am working at an IT company. i have html, css, java script and angular skills. I can communicate by English. I had completed almost my task in time. Hey! Call me if you need.

$444 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0