Đã Đóng

Trang web phản hồi (Di động và Desktop) -- 2

3 freelancer chào giá trung bình₫583333 cho công việc này

panoti

Nếu được liên hệ mình qua 01228814148 Relevant Skills and Experience Lập trình web application 2 năm với angularjs, angular 2/4, wordpress, php, python.

₫700000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
duongtai2604

Gửi cho tôi chi tiết yêu cầu của bạn. Các Kỹ Năng và Kinh Nghiệm Liên Quan HTML CSS, Bootstrap, Jquery, Photoshop (Logo, Photos) Các Mốc Thanh Toán Đề Xuất ₫550000 VND - Full Frontend

₫550000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zymethyang

Hello, i would love to be involved in your project. I can complete your work quickly and assist you to fix minor bugs for free after finished project. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₫500000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0